Huskeliste (0)

GI HUSET ET LØFT MED NYTT TAK

Ute av syne, ute av sinn, er det noe som heter. Taket er lettest synlig fra litt avstand, mens veggene synes godt på nært hold. Derfor er det mange som er flinke til å male og vedlikeholde veggene, mens taket forsømmes.

Etter en vinter med snø og is, er det alltid viktig å sjekke taket og eventuelt skifte ut takstein med sprekker. Da kan du samtidig lage din egen ”tilstandsrapport” for taket og vurdere om det er tid for en renovering. Et tak med betongtakstein har normalt en levetid på 25 – 30 år. Det betyr at alle hus fra 80-tallet bør sjekkes nå. Har du tegltak, skifer eller glasert takstein er levetiden lenger, men husk at undertaket likevel kan være modent for en renovering. Rekker og lekter kan få råteangrep selv om steinene fortsatt er fine. Husk at en tur opp på loftet for å se etter spor etter vannlekkasjer hører med til en taksjekk.

Hvis du ønsker det, kan vi komme og sjekke taket for deg. Etter befaringen kommer vi med forslag til løsninger og pristilbud.

 

KOM SOL, KOM REGN
Taket ditt må tåle ganske mye: Regn, snø, is, løv fra trærne, sur nedbør og forurensning i luften OG vind med storm i kastene. Temperaturer som svinger fra – 30 til +40°C. UV-stråler fra sollyset.

Belastningene gjør at alle tak har en begrenset levetid. Det kan variere fra 15 – 20 år og oppover, avhengig av takkonstruksjon og materialer. Vedlikehold kan forlenge takets levetid, men før eller siden kommer behovet for å renovere taket. Bare en grundig taksjekk, gjerne en befaring av fagfolk, kan bestemme når tiden er inne for å legge nytt tak.

 

TAKET HAR FLERE FUNKSJONER
Taket skal først og fremst holde vannet ute, og hindre at isolasjon og bærende konstruksjoner skades av fukt. For å gjøre den jobben over tid, må taket ha en konstruksjon og oppbygning som tar hensyn til mange forhold. Regnvannet må ledes bort, mens varm fuktig luft fra huset må få slippe ut, uten at det dannes kondens.

Når taket skal bygges eller renoveres er det spesielt viktig at det får tilstrekkelig lufting. Skal du gjøre jobben selv, må du følge anbefalte metoder og tegninger. Snakk med erfarne fagfolk hvis du er i tvil.

 

GJØR JOBBEN SELV, ELLER LA OSS FINNE EN FAGMANN TIL DEG
I Norge har vi gode tradisjoner for å vedlikeholde og pusse opp boligene våre selv. Mange legger nytt tak selv, men dette er litt mer krevende enn annet arbeid. Dessuten er konsekvensene store hvis arbeidet blir feil utført, så man skal vite hva man gjør. Trenger du håndverker til å gjøre jobben, har vi tilknyttede fagfolk som vi kan anbefale.

Husk at det er krav til sikkerhet når det arbeides i høyden. Stillas er påkrevet for profesjonelle håndverkere. Du bør ikke ta egen sikkerhet mindre alvorlig.

Renovering av taket er i de fleste tilfeller ikke søknadspliktig, men det kan være det hvis du endrer farge, materialer eller andre ting. Bor du i områder med verneverdig bebyggelse kan det være spesielle, lokale hensyn å ta. Sjekk med plan og bygg i kommunen din om hvilke krav som gjelder. Ved renovering må du også ha en plan for avfallshåndtering.

Beslag rundt piper og gjennomføringer, ved arker osv. er fagarbeid som du uansett bør få utført av en profesjonell blikkenslager.

 

BETONG ELLER TEGL
På hus med skråtak er takstein det mest brukte materialet. Takstein lages av tegl eller farget betong. Tegl, altså brent leire, har vært brukt i århundrer og er fremdeles regnet som noe av det beste du kan ha på taket. Likevel er det betongtakstein som dominerer i dag, først og fremst fordi det er billigere.

Teglstein leveres med og uten glasur. Den mest brukte er uten glasur, rødbrun av farge og matt i overflaten. Over tid får den en patina som gjør at den glir inn i omgivelsene. Med glasur er den blank, gjerne i farger som brun og sort, men også blått, gjønt og dyp rød er brukt. Glasert stein har en lenger levetid, men er også dyrere. Det regnes som noe av det mest eksklusive du kan ha på taket.

Betongtakstein leveres i et stort antall varianter, farger og overflater, fra mange produsenter. Hovedvariantene er flat, enkelkrum og dobbelkrum, med ubehandlet, behandlet eller ru overflate. Det lages også spesialsteiner til møne, gavl, gjennomføringer. Produksjonsmetoder og betongkvaliteter er utviklet til et meget høyt nivå de siste årene. Du finner mer informasjon på www.skarpnes.com

 

HUSK SNØFANGERE
Når du renoverer taket bør du også montere snøfangere. Et takras kan være livsfarlig både for barn og voksne, og gjøre store materielle skader. Husk at 30 cm snø og is, fra en takflate på 100 kvm, kan veie mer enn 15 tonn.